עוד צעד אחד.
וכל הפתרונות במקום אחד.

מרכז ההדרכה​

וידיאו, מדריכים, וובינרים

undraw_teaching_f1cm2

וידיאו

וובינר | הכרות המערכת

06:30

יצירת קבוצות

06:30

יבוא נמענים מקובץ אקסל

06:30

טפסי הרשמה

06:30

עיצוב תבנית מייל לדיוור

06:30

איך לבנות דף נחיתה

06:30

אוטומציית ברוכים הבאים 

06:30

מערכת אוטומציות מקדמת

06:30

מדריכים

POWERLY עבור WOOCOMMERCE

איך פועלת הרשימה השחורה

POWERLY אינטגרציה עם טפסים

משפכים שיווקים למיילים מתוזמנים